Лабораторія Медіхелс

Наша лабораторія створена з метою задовільнити потреби комунальних та приватних медичних закладів в якісній та швидкій патоморфологічній діагностиці захворювань по біопсійному та операційному матеріалу.

В лабораторії виконується повний спектр патогістологічних досліджень, починаючи від рутинного забарвлення препаратів гематоксиліном та еозином і закінчуючи імуногістохімічними дослідженнями, що дають змогу точно верифікувати патологічний процес, визначити гормонозалежність пухлин, спрогнозувати перебіг захворювання та призначити адекватну подальшу терапію.